Notariusz, dawniej nazywany rejentem, jest to rodzaj specjalizacji dobrze znanej w Polsce. Osoby będące notariuszami muszą mieć ogromną widzę w swojej dziedzinie i naprawdę sumiennie i odpowiedzialnie wykonywać swoją pracę. Jest to jednak opłacalne, gdyż notariusze w Polsce cieszą się dużymi zarobkami.

Kim właściwie jest notariusz? Notariusz jest to prawnik tworzący akty stosowania prawa, w pewnym stopniu również świadczący pomoc prawną. Jest osobą zaufania publicznego i korzysta z ochrony, która przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Prawo to zostało opisane w  ustawie „Prawo o notariacie”. Notariusz jest powoływany przez ministra sprawiedliwości i to od niego dostaje upoważnienie do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych. Jego zadaniem jest ograniczenie sporów sądowych poprzez zapewnienie czynnościom kontraktowym nadzoru profesjonalnego prawnika, który zadba o poprawność sporządzanych dokumentów z uwzględnieniem porządku prawnego i woli osób, w imieniu których dokonuje danego zapisu. Brzmi niezwykle poważnie i tak samo poważna jest praca notariusza. Każdy bowiem jego błąd może doprowadzić do niezwykle poważnych konsekwencji prawnych.

NotariuszCzym jednak konkretnie zajmuje się notariusz? Oto niektóre z jego obowiązków!

  1. sporządzanie aktów notarialnych
  2. sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
  3. podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego
  4. sporządzanie poświadczeń (własnoręczności podpisu, pozostawania przy życiu, daty okazania dokumentu, zgodności okazanej kopii z oryginałem)
  5. spisywanie protokołów (zgromadzeń spółek prawa handlowego, poświadczenia dziedziczenia, przebiegu aukcji itp.)
  6. przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznych nośnikach danych
  7. sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  8. zabezpieczenie niektórych sfer obrotu cywilnoprawnego
  9. pobieranie opłat sądowych.

Wszystko to, czym zajmuje się notariusz, ma charakter dokumentu urzędowego. Za każdą z czynności notariusz otrzymuje należne wynagrodzenie, które w rozporządzeniach reguluje minister sprawiedliwości.

Notariusz Białystok: https://notariuszbialystok.eu