Większość z nas chcąc kupić mieszkanie będzie musiała posiłkować się kredytem hipotecznym. Zanim bank, w którym ubiegamy się o kredyt, udzieli nam odpowiedzi na temat naszej realnej zdolności kredytowej musi sprawdzić nieruchomość. Będzie ona dla niego zabezpieczeniem w momencie naszej niewypłacalności. Co w takim razie musimy wiedzieć o wycenie nieruchomości, której kupnem jesteśmy zainteresowani?Tutaj będziemy musieli zapoznać się z terminem rzeczoznawca majątkowy. Rzeczoznawca majątkowy Kraków dokonuje wyceny, czyli operatu szacunkowego nieruchomości. Istnieją banki, które wymagają sporządzenia operatu szacunkowego przez wskazanego przez siebie rzeczoznawcę majątkowego, albo takie, które pozwalają na wybór rzeczoznawcy przez samego klienta.
Operat szacunkowy musi być wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego z uprawnieniami, który będzie również wpisany na listę rzeczoznawców, które akceptuje bank, w którym staramy się o kredyt.
Cena operatu jest zależna od rodzaju nieruchomości oraz lokalizacji. Koszt operatu może zależeć także od wybranej przez nas opcji. Sporządzając operat szacunkowy przez wybranego przez siebie rzeczoznawcę majątkowego, możemy zapłacić mniej, natomiast jeśli nie kojarzymy żadnego rzeczoznawcy, warto zdać się na bank, co przyspieszy cały proces. Opłatę może pobrać od nas bezpośrednio rzeczoznawca lub w przypadku rzeczoznawcy przydzielonego przez bank, uiszcza się wpłatę w placówce bankowej. Operat szacunkowy w przypadku kredytu hipotecznego, oprócz zabezpieczenia finansowego może przyczynić się także do obliczenia łącznych kosztów kredytu.
W procedurze uzyskiwania kredytu hipotecznego bank oblicza tzw. wskaźnik LTV, który określa stosunek wysokości kredytu do wartości nieruchomości.
Często dochodzi do sytuacji, w której wartość mieszkania, której dokonał rzeczoznawca majątkowy może być wyższa niż cena ustalona ze sprzedającym. Ma na to wpływ wiele czynników, na przykład niewielkie inwestycje, które znacznie wpłyną na wartość mieszkania. Wtedy zabezpieczenie banku będzie wyższe, a kredytobiorca może wykazywać lepszą zdolność kredytową niż przed wyceną. Dlatego, tak rola rzeczoznawcy majątkowego w procesie udzielania kredytu jest tak ważna.